Heol Newydd

Castell Newydd Emlyn

Sir Gaerfyrddin

SA38 9BA

New Road

Newcastle Emlyn

Carmarthenshire

SA38 9BA

Pennaeth/Head:
Mr Siôn Mason-Evans

Ebost/Email:
admin@yddwylan.ysgolccc.cymru

Ffôn/Tel:
01239 710671