Dyfed


Croeso I Ddosbarth Dyfed

 

 

 

 

 

 

 

Thema

Heading Website

Hydref 2016/ Autumn 2016

Ein thema y tymor hwn yw bwyd.

Our theme this term is food.

 

 

Newyddion

19eg Hydref 2015

Miss Myfanwy 

Castell Henllyse.jpg

Gwefan Dyfed

 

 

Diwrnod y Trwyn Coch / Comic Relief 13/3/15
 

Dyma lun o'r dosbarth yn mwynhau gwisgo'n ddwl wrth godi arian i elusen Comic Relief eleni. Da iawn bawb am eu hymdrech - llwyddwyd i godi dros £800.00!

Here we are being "funny for Money" as we dressed up for Comic Relief. Well done everybody for their effort and helping the school raise over £800.00!

 

Diwrnod y Llyfr / World Book Day 5/3/15

Buom yn dathlu Diwrnod y Llyfr mewn steil eleni yng nghwmni Meleri Wyn Jones, awdur y gyfres boblogaidd "Na, Nel!". Diolch iddi am roi o'i hamser ac am ysbrydoli'r dosbarth i ysgrifennu gwaith gwreiddiol hyfryd wrth greu ffrind dychmygol i Nel.

We celebrated World Book Day in style this year in the company of Welsh author Meleri Wyn James. We wish to thank her for giving up her time and coming in to inspire the class to write some lovely descriptions as they created a fictional friend for her popular charater Nel.