Y Cwtsh


Cooltext1709910561

Yn Ysgol y Ddwylan,’rydym yn ceisio ein gorau i ddatblygu perthynas gwaith effeithiol gyda rhieni sy’n cwmpasu holl agweddau sy’n ymwneud ag addysg a lles eich plentyn. Weithiau fe fydd plentyn yn wynebu problemau gydag agweddau o’i ddysgu sy’n ei wneud hi’n anodd iddo fe/hi ddysgu cystal a phlant eraill o’r un oed. Yn yr achosion yma, ein nod yw adnabod yr anhawster mor gynnar a phosib ac i weithio gyda’r cartref er mwyn ceisio eu datrys. Ein nod yn yr ysgol yw i weithio gyda chi ac i esbonio sut y gallwch gynorthwyo er mwyn sicrhau bod eich plentyn yn cyflawni hyd eithaf ei gallu/allu.

Bydd Mrs Lesley Reed ein Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yn gweithio gyda’ch plentyn a gyda athro/wes eich plentyn – yn gweithredu gwahanol strategaethau a rhaglenni gwaith ac yn gosod targedau synhwyrol a phriodol. Mae hi yn yr ysgol bob dydd Mawrth, Mercher ac Iau os ydych am gysylltu â hi.

Gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth.