Sport


Croeso i'r dudalen Chwaraeon. Yma, cewch wybodaeth, manylion a dyddiadau y cystadleuthau y bydd disgyblion yr ysgol yn mynychu yn ogystal â chanlyniadau a lluniau.

Welcome to the Sports Page. Here, you can find information including details and dates of the many sports events and competitions that the pupils attend, as well as results and photos. 

 

G Cross Country

Gweithgareddau i ddod / Forthcoming Events 

Trawsgwlad Sir Gaerfyrddin - Caeau Nantyci, Caerfyrddin. Medi 22ain 2016

Carmarthenshire Schools Cross Country - Carmarthen Showground. September 22nd, 2016.

Mr. Ian Marks